Carlshamn

originalet sedan 1787

historia snustillverkning

Historia

år 1650

Snuset kom till Europa från Amerika. Columbus och andra upptäcktsresanden såg att Indianerna använde tobaken som medecin och rusmedel. Först fick Franska hovet behaga nyheten, sedan spreds det i Europa.

år 1916

Efter tobaksmonopolets införande så lades tillverkningen av Carlshamn snus ned. 

år 1787

1787. P.Dahls Snusfabrik öppnades, de sålde snuset med märket
”Carlshamn” som var mycket poppulärt och det största i södra Sverige.

år 2015

Varumärket ”Carlshamn” Registreras och sökandet efter originalreceptet påbörjades.

år 1915

Tobaksmonopolet infördes, tobaksfabrikerna fick det svårare att hålla sig vid liv. och många skatter infördes på snus. 

2019

Efter grävande i historieböcker och besök på olika platser återfanns originalreceptet. Nu påbörjas en olika former av testande av Carlshamn snus för att få fram den bästa smaken. Samt öppna en noga utvald fabrik där man gör snuset för han.

Klicka här för att läsa om traditionen inom det Svenska snuset.

Stäng meny